Jag är inte ensam.

Vilken befrielse att komma ihåg att Gud finns alltid vid min sida.

Jesus, min äldre broder, finns alltid hos mig och jag kan alltid tala med Honom. Jag kan be Honom om vägledning.

Av mig själv vet jag ingenting. Jag vet inte vad jag skall göra, vart jag skall gå eller vad jag skall säga.

Jag avgår som min egen lärare och inser att jag ingenting vet.

Jag överlämnar mig i Guds Händer och följer Honom.

”Glöm inte att helande av Guds Son är allt som världen är till för.” T24.VI.4:1

Låt mig bli medveten om att Jesus Kristus leder mig på vägen hem till Gud.

Låt mig uppleva friden och glädjen.

Låt mig komma ihåg att Gud vet alla mina behov och önskningar och den Helige Ande skall se till att jag får allt jag behöver.