Jag är vaksam på varje känsla av rädsla, oro, ångest eller nervositet.

När jag drabbas av denna känsla så upprepar jag dagens lektion – rädsla är inte rättfärdigad i någon form.

När vi är rädda har vi lurats att tro att vi är sårbara, att vi är en kropp och ett ömtåligt ego.

Vi måste vara villiga att lära oss att allt världen tycks vittna om är bara en illusion, en villfarelse.

Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar.

Jag värderar bara det eviga!

Det betyder ju inte att jag inte kan njuta av vår vackra natur och en härlig gemenskap med en syster och broder.

Det är skönheten i naturen och kärleken som symboliseras.

Den eviga sången om kärlek.

”Varje hjärtslag skänker mig frid; varje andetag fyller mig med styrka. Jag är Guds budbärare, vägledd av Hans Röst, stödd av Honom i kärlek, och hålls för evigt i stillhet och frid i Hans Kärleksfulla Famn.” Lektion 267.1:5-6