Jag gör anspråk på ljuset i mig och låter inte sanningen döljas av min falska ödmjukhet.

Jag ser ljuset i mina systrar och bröder och inser att detta ljus förenar oss med varandra och med Gud.

Jag varseblir endast det som jag vill skall vara sant.

Jag manifesterar Kristus genom att se Honom i mina systrar och bröder.