Jag är fri att lyssna till Guds Röst.

Gud litar på mig så jag måste vara värdig Hans Tillit till mig.

Vi är alla ett.

Gud har anförtrott en del av Sitt Varande till mig så att jag kan frälsa mina bröder och se till att de är säkra.

Gud känner mig. Han vet vem jag är.

Jag har kanske glömt, men Han påminner mig.

”När du accepterar Hans plan som den enda funktion du vill fylla, kommer det inte att finnas någonting annat som den Helige Ande inte kommer att ordna åt dig utan att du behöver anstränga dig. Han kommer att gå före dig och jämna vägen för dig, och inte lämna några stenar som du kan snubbla över, och inte några hinder som blockerar din väg. Ingenting som du behöver kommer att förvägras dig. Det finns inte en enda skenbar svårighet som inte kommer att lösas upp innan du når fram till den. Du behöver inte fundera på någonting, och inte bry dig om någonting annat än det enda syfte som du vill uppfylla.” T 20.IV.8:4-8