Jag vill komma ihåg Vem och Vad jag verkligen är!

Jag tränar på sann varseblivning.

Jag försöker leva som den jag i sanning är.

Jag ger upp egots tankesystem mer och mer.

Jag låter ljuset i mig skina på allt och alla.

Jag är fridfull, glad och kärleksfull och jag visar det genom att ändra min attityd, ord behövs inte.

Jag ser på världen som Kristus vill att jag skall se den.

Genom Kristi ögon blir världen ett ständigt rop om att vara den jag är, att skina, att sträcka ut Guds kärlek.

”Alla söker efter kärlek, liksom du, men vet det inte om de inte förenar sig med dig i sökandet efter den.” T 14.X.10:5