Min vilja är en fundamental, oföränderlig del av mig som jag delar med Gud, min Fader.

Den har ingenting med önskningar och griller att göra.

De är bara former som vi tror skall ge oss lycka.

Att komma ihåg Gud, att känna Hans Kärlek. Det är allt.

Att känna en inre frid, en känsla av fullständighet och helhet.

Att vara älskad och att älska.

Att känna tillhörighet och känna sig värdefull.

”Allt helande är en befrielse från det förgångna.” T 13.VIII.1:1