Jag övar varje dag och vet att det heliga ögonblicket kommer när jag är redo för det.

Jag väntar i tystnad på att höra Guds Röst.

Jag väntar i evigheten som är för evigt god, oändlig i sitt tålamod och helt och hållet kärleksfull.

”Kristus står framför dig varje gång du ser på din broder. Han är inte borta därför att dina ögon är slutna.” T 25.V.2:9-10