Min Fader väntar på mig, ropar på mig och sluter mig i sina armar.

Så underbart det är att visualisera detta!

När jag ändrar mitt sinne om syftet med världen är jag hemma, hemma hos Gud.

När jag ser att världen i sig inte har något jag vill ha är jag fri.

Mitt hem väntar på mig.

”För en ohelig relation bygger på olikheter, där var och en tror att den andre har det som han inte har själv.” T 22.In.2:5

”En helig relation utgår från en annan förutsättning. Var och en har sett in i sig själv och inte sett någon brist. Eftersom han accepterar sin fullständighet, vill han utsträcka den genom att förena sig med någon annan, som är lika hel som han själv. Han ser ingen skillnad mellan dessa själv, för skillnader hör endast till kroppen.” T 22.In.3:1-4