Jag går till Gud utan ord och vilar i Hans frid.

Gud finns överallt fast Han inte syns.

Han är närmare än att andas.

Han är närmare än mina händer och fötter.

Gud är den sanna Källan i mitt liv.

Vi lever i Gud. Gud är vårt liv.

Vi andas i Gud. Vi är hemma i Gud.

Vi lever och rör oss i Gud.