”Försök att identifiera dig med den del av ditt sinne där stillhet och frid råder för evigt.” Lektion 49.2:5

Jag är inte en kropp. Den kan bara skadas av mitt eget fördömande.

Idag kan jag välja att se min egen gloria. Jag behöver bara acceptera Soningen för mig själv.

Helt enkelt tona ut den fördömande kanalen och tona in förlåtelsens kanal.