Det lilla ordet Tack är så stort.

Det kan inte sägas ofta nog och från djupet av våra hjärtan.

Det är jag som tackar, det är jag som får tacksamhetens gåvor.

En del av mig är öppen för kärlek. Att ge kärlek och att få kärlek.

Jag tackar Gud, jag tackar mitt högre jag för så mycket, för allt.

ACIM lär oss att vi redan är vakna.

Vårt sanna jag visar oss vägen hem.

I detta rätta sinne bor den Helige Ande.

Han är en del av oss och en del av Gud.

Jag är så tacksam för mitt sanna jag.

”Du kan göra mycket för ditt eget och andras helande, om du i en situation som påkallar hjälp tänker så här:

Jag är här enbart för att vara sant hjälpsam.

Jag är här för att företräda Honom Som ha sänt mig.

Jag behöver inte bekymra mig om vad jag skall säga eller göra, för Han Som har sänt mig kommer att leda mig.

Jag är nöjd med att vara varhelst Han önskar, då jag vet att Han går dit tillsammans med mig.

Jag kommer att helas då jag låter Honom lära mig att hela.”

T 2.V.A.18