Allt jag gör, gör jag mot mig själv.

Glöm aldrig det!

Hur hälsar jag på människor i telefonen?

Hur reagerar jag på att bli avbruten?

Hur reagerar jag på nyheter av olika slag?

Hur behandlar jag fattiga och hemlösa människor?

Hur tänker jag om mycket rika?

Hur tänker jag om andra bilförare?

Vad säger jag om dem som inte är närvarande?

Listan kan göras lång.

”Guds lärare är generös på grund av Självintresse.” M 4.VII.2:1

”Du är ett enda Själv, fullständig och helad och hel, med makt att lyfta mörkrets slöja från världen, och låta ljuset i dig tränga igenom så att det kan lära världen sanningen om dig.” Lektion 95.12:3