”När du förlåter världen din skuld kommer du att bli fri från den.” T27.VIII.13:2

Den Helige Ande vandrar tillsammans med mig och Han är min ende Vägledare.

Jag fattar inga beslut på egen hand.

Jag vet inte vad som är bäst.

Den Helige Ande vet. Han är min Guide. Jag följer Honom.

Glöm aldrig det!