Att acceptera att det förflutna är borta är bara sunt förnuft.

Det är bara våra tankar om det förflutna som stör oss.

Att acceptera att framtiden ännu inte är här är också sunt förnuft.

Genom att ändra mina tankar och lägga framtiden i Guds Händer är jag fri att vara här och nu.

Tillit till Gud och att det finns en Guds gåva i allting är vad jag försöker lära mig.

Jag kan bara föreställa mig vad fullkomlig frihet från oro, smärta och rädsla kan innebära.

Undan för undan lär jag mig att lägga framtiden helt i Guds Händer.