Varje ögonblick har jag en möjlighet att välja vem jag skall lyssna till och följa – egot eller den Helige Ande.

Jag fattar inga beslut på egen hand.

De fattas antingen med avgudar eller med Gud.

Den jag väljer kommer att tala om för mig vad jag skall göra, tänka eller säga.

När jag frestas att attackera, blir irriterad eller rädd så väljer jag snabbt att lyssna till den Helige Ande och väljer ett mirakel i stället.

I varje ögonblick kan jag välja att lära mig de lektioner Gud vill att jag skall lära mig.