Förlåtelse är den funktion Gud vill att jag skall fylla.

Formen har ingen betydelse i sig, det är innehållet som räknas.

Jag frågar den Helige Ande hur förlåtelse kan ta form i mitt liv.

Hur kan jag se på illusioner och se den försvinna?

Hur kan jag släppa alla tankar på skuld?

Hur kan jag endast reflektera på kärlek i denna värld?

Jag är inte en kropp. Jag är fri. Jag är formlös och inte knuten till någon form över huvud taget.

”Varje gång du inte är helt glad, är det för att du har reagerat kärlekslöst mot någon av Guds skapelser.” T 5.VII.5:1