Vi söker alla Guds härlighet i sann ödmjukhet.

Här talar vi om Självet som delas av alla.

Där jag är en liten bråkdel.

Guds härlighet bor inte i mitt lilla separerade själv utan i det Själv som jag delar med mina systrar och bröder.

Jag ber; tysta mina tankar och låt mig höra Rösten som talar för Gud, som berättar för mig om Självet som vi alla delar.

”Ande är jag, en helig Guds Son, fri från alla begränsningar, trygg och helad och hel, fri att förlåta, och fri att rädda världen.” Lektion 97.7:2