Om jag verkligen ser att detta är mitt eget val – glädje eller smärta – skulle det då vara så svårt att välja?

Det är denna lektion som tar så mycket tid i anspråk.

Jag fokuserar oftast på kroppen och söker glädje i världen.

Det krävs så mycket inlärning och övning att förstå och acceptera att världen inte har något att ge.

”Jag håller på att lära dig att associera förtvivlan med egot och glädje med anden.” T 4.IV.5:6