Låt mig förstå att det är jag som väljer!

Jag väljer vilken röst jag skall lyssna till.

Jag väljer att lyssna till Rösten som talar för Gud.

Rösten som talar om för mig att jag är kärlek, bara kärlek och därför är det bara kärlek jag ger till alla andra som är lika mig själv.

Gud älskar oss och vi älskar Gud.

”Det du tror att du är avgör dina gåvor, och om Gud skapade dig genom att utsträcka Sig Själv som du, kan du endast utsträcka dig själv så som Han gjorde.” T 7.I.1:2