I stillheten finner jag friden.

Jag sluter mina ögon och kommer ihåg Guds frid som lyser i mig.

Låt mig inte glömma dessa helande stunder.

Jag väljer, jag bestämmer.

Låt mig glömma alla mina bestyr om kroppen och om egot.

Låt ig komma ihåg att jag är inte en kropp.

Jag är fri!

Låt mig vara stilla och gå hem till Gud.

”Var fri idag. Och bär med dig friheten som din gåva till dem som fortfarande tror att de är förslavade i en kropp. Var fri, så att den Helige Ande kan använda sig av din räddning undan slaveri för att befria de många som varseblir sig själva som bundna, hjälplösa och rädda. Låt kärleken ersätta deras rädslor genom dig.” Lektion 199.7:1-4