Att ge och att få är detsamma.

Allt jag behöver finns inom mig.

Jag frigör det genom att släppa ut det till andra.

Att acceptera Guds gränslösa Kärlek innebär att acceptera den för alla då vi är alla en del av det enda sinne som vi delar.

Vi är så som Gud skapade oss!

”När din kropp och ditt ego och dina drömmar är borta, kommer du att veta att du skall finnas för evigt. Du tror kanske att detta uppnås genom döden, men ingenting uppnås genom döden eftersom döden inte är någonting. Allt uppnås genom livet och livet är av sinnet och i sinnet. Kroppen varken lever eller dör, eftersom den inte kan innefatta dig som är livet.” T6V.A.1:1-4