Jag behöver en totalrevision av mitt självkoncept.

Jag behöver sluta tycka synd om mig själv, nedvärdera mig och vara rädd.

ACIM är min budbärare från Gud som talar om för mig att världens frälsning beror på mig.

Jag har fått gåvor av Gud som Han vill att jag skall ge vidare.

Kärlekens gåvor, tillitens gåvor, vänlighetens gåvor, barmhärtighetens gåvor i all oändlighet.

Genom att ge dessa gåvor demonstrerar jag att vi alla har dessa gåvor och meningen är att vi ska dela dem med varandra.

Gud frågar mig: ”Är du redo att hjälpa Mig rädda världen?” C2.9:1

Vågar jag svara JA.

”Ett litet hinder kan förvisso tyckas stort för dem som inte förstår att alla mirakler är detsamma. Att lära ut detta är likväl vad den här kursen är till för. Detta är dess enda syfte, för endast detta är allt som finns att lära.” T26.V.1:1-3