Jag är inte en kropp. Jag är fri. Jag är fortfarande som Gud skapat mig.

Jag är fri från det förflutna och behöver inte oroa mig för framtiden.

Jag är fri från alla begränsningar som tiden kan ha.

Målet är Guds frid.

Varje situation som används för sanningen och med sunt förnuft ger Guds frid.

Jag överlämnar varje situation i den Helige Andes händer ty Han vet att situationen är som målet bestämmer och att den upplevs i enlighet med målet.