Gud är inte bara ett ord.

Det är en affirmation av min förbindelse med min Källa.

Med min förening med Gud.

Jag är en förlängning av Gud.

Jag är fortfarande som Gud skapade mig.

Jag är inte en kropp. Jag är fri.

Guds Namn är min befrielse från varje tanke på ondska och synd, eftersom det är mitt eget namn såväl som Hans.