Varje ögonblick har jag ett tillfälle att vara stilla och återvända till Himlen.

Himlen är här och nu. Bara jag väljer den.

Mitt hem är i frid och i glädje och i kärlek.

Mitt hem är i Gud.

Jag är inte en kropp. Jag är fri. Jag är fortfarande som Gud skapade mig.

Rösten som talar för Gud talar alltid till mig och ber mig komma hem.

”Guds Son kan inte göra något val som den Helige Ande inte kan använda sig av för hans räkning, och inte emot honom själv.” T25.VI.7:5