Tänk dig hur livet och vår attityd skulle förändras om vi verkligen visste att vår framtid helt och hållet ligger i Guds Händer.

”Du har anförtrotts världens befrielse från smärta.” Lektion 166.14:6

Jag tränar det heliga ögonblicket så ofta jag kan och jag märker att det blir oftare och oftare.

Jag släpper mina tankar om framtiden och lägger den i Guds Händer.

Genom att göra det märker jag att även nuet och det förgångna ligger i Guds Händer.