Förlåtelse är min funktion!

Att låta ilskan och irritationen försvinna.

Jag tackar mina systrar och bröder för att de ger mig en chans att uppfylla min funktion.

I Himlen är vår enda och heliga funktion att skapa. Att komplettera Gud och utsträcka Hans Kärlek i Hans Namn.

På jorden är vår funktion förlåtelse som är det närmaste vi kan komma skapelse på jorden.

Förlåtelse är en total förändring av vår varseblivning av hela världen.

Vi tillåter den Helige Ande att ersätta all ilska och irritation med en ny och rätt varseblivning.

”Du har ingen aning om vilken oerhörd befrielse och djup frid som kommer av att möta dig själv och dina bröder helt utan att döma.” T 3.VI.3:1