Låt mig inte glömma vem jag är!

Låt mig gå förbi mitt ego, mitt svaga och rädda jag som kommer från att jag förnekar min rätta Identitet som Guds helige Son.

Genom att acceptera kraften och glädjen som är min sanna natur befriar jag alla i världen som lider.

Vi ombeds att känna igen vårIdentitet i det heliga ögonblicket.

Vi ombeds att se på allt lidande i världen och villigt skänka vila åt våra trötta systrar och bröder.