Jag ser det jag känner i mig nu!

Det jag ser i världen är ett vittnesbörd om mitt sinnestillstånd, den yttre bilden av ett inre tillstånd.

Jag är stilla, tömmer mig på alla tankar, bra och dåliga.

Jag glömmer allting och går med tomma händer till Gud.

Jag går in i det heliga ögonblicket en stund och fyller mig med Guds frid.