Min uppgift är att acceptera och dela min roll i Guds frälsningsplan.

Att helt enkelt vara det ljus jag är, att lysa på allt och alla, att dela min glädje och frid med världen.

Den Helige Ande skall i alla lägen tala om för mig vad jag skall tänka, säga och göra.

Det är inte arrogant att ta vår plats i Guds frälsningsplan, vi är ju som Gud skapade oss!

Det är dock arrogant att inte ta vår plats i Guds frälsningsplan.

”Världens frälsning beror på dig som kan förlåta. Detta är din funktion här.” Lektion 186.14:5-6