Om vi verkligen menar dessa ord skulle vi ha Guds frid!

Vi vill verkligen ha Guds frid men vi vill också ha många andra små vardagliga ting.

Jag frågar mig: ”Är det detta jag vill ha i stället för Himlen och Guds frid?”

Jag inser att tingen i världen jag varit så bunden vid inte spelar någon roll längre.

Jag vill bara ha Guds frid och jag lär mig lyssna till Rösten som talar för Gud och följer den.

Han säger att jag skall förvalta det jag har och sköta om det utan att fästa mig vid det.

Vi vill alla ha Guds frid.

Våra sinnen förenar sig i denna önskan!