Jag har länge trott att mitt arv är alla de små separata ting världen har namngivit, både människor och ting.

Dessa nam är bara symboler som delar upp allting i separata ting.

Alla dessa namn är en kontrast till verkligheten som är helhet, enhet och Identiteten vi delar med Gud och alla och allting.

ACIM är en kurs i att lära känna sig själv.

Vi lär oss att vi gjorde illusionerna, inte den verkliga världen.

Vi lär oss att vi är inte en kropp. Vi är inte ett ego.

Vi lär oss att utveckla ett hälsosamt ego innan vi gör oss av med det.

Vi använder våra kroppar som ett kommunikationsmedel och använder då namnen vi lärt oss. Vi använder symboler för att ”skippa” symboler.

I detta arbete behöver vi stunder när vi umgås med Gud och fyller på vår gudomliga frid, kärlek och etthet.

”Använd alla de namn som världen ger dem, men endast av bekvämlighetsskäl, men glöm inte att de tillsammans med dig delar Guds Namn.”