Det finns ett Namn för allt som finns för alltid – Gud.

Det är så skönt att tillsammans med ande sitta i tystnad och repetera Guds Namn i våra sinnen.

Det skapar en helig och härlig samhörighet.

Jag behöver inte göra någonting, bara vara.

Jag överlämnar mig i min Faders händer och följer Hans Röst.