Jag fokuserar på mina medmänniskors syndfrihet, på deras oskuld och fullkomlighet.

”Håll därför ingen fången. Lös i stället för att binda, för på så sätt befrias du.” Lektion 192.9:1-2

Detta betyder inte att jag lämnar mitt hem olåst osv, utan att jag försöker se bortom misstagen, inte fokusera på dem.

Att helt enkelt leta efter det som är bra, inte efter det dåliga.

Jag glömmer det förgångna och lever här och nu.

När jag ser syndfrihet i min medmänniska ser jag den i mig själv.