Jag tränar på att gå bortom alla ord för att uppleva dess mening.

Mina övningar öppnar dörren.

Mitt sinne renas och jag tänker tankar med Gud.

Här finner jag ro.