Repetera, repetera ……………….

Jag tränar sinnet i att tänka rätt. Att tänka med Gud.

Jag låter dagens ord tränga in i mig.

Jag upprepar dem så ofta jag kommer ihåg.

Jag försöker leva efter dem.

Jag somnar med dem och vaknar ofta med dem.

Låt oss komma ihåg att det finns ett enda liv och det delar vi med Gud.

Låt oss affimera ”Din nåd har givits mig. Jag gör anspråk på den nu.”

”De som söker ljuset håller endast för ögonen. Ljuset är i dem nu. Upplysning är endast ett igenkännande, inte någon förändring alls. Lektion.188.1:2-4