Evigheten – vi är alla en del av evigheten.

Det heliga ögonblicket är en miniatyr av evigheten.

Det heliga ögonblicket når evigheten genom Guds Tane.

De stunder vi tillbringar i tystnad med Gud är stunder då vi lämnar tiden och går in i evigheten som är vår verklighet.

I dessa stunder kan vi uppleva vår fullkomlighet så som Gud skapade oss.

Kärleken som skapade oss flödar genom oss och till alla och envar.

Vi har anförtrotts Guds gåvor och vi delar dem med våra medmänniskor.