Varje ögonblick jag har kontakt med mitt rätta sinne är en gåva till Gud.

Varje heligt ögonblick jag upplever är en gåva till Gud.

Vi är alla förenade i en underbar gudomlig energi.

Jesus säger till oss att han behöver oss, han behöver vår fysiska närvaro för att nå dem som är förlorade i illusionen om kroppar.

Av mig själv vet jag inte vad jag skall göra.

Jag ber den Helige Ande leda mig, jag lyssnar villigt till Hans Röst och följer den.

Låt mig överlämna mig i Hans händer och låt mig komma ihåg att jag är ett med Honom Som är min Källa.

Jag är Kärlek som Gud är. Jag är en förlängning av Honom precis så som vi alla är.

Om jag kan tro på detta är jag fri!