Jag går in i tankens gränsland och ber den Helige Ande att rena mina tankar.

Låt mig komma ihåg att varje gång jag vänder mig till ljuset inom och söker Gud så föds Kristus på nytt.

Varje gång jag ger de mirakler jag har tagit emot föds Kristus på nytt.

Jesus tar min hand och leder mig tillbaka till det ursprungliga sanna minnet att Gud är endast Kärlek, och därför är jag det också.

Jag väljer igen. Den här gången gör jag rätt val.

”Miraklet är det enda du för närvarande behöver bekymra dig om.” T.28.III.1:3