Den först halvan av ACIM har koncentrerat sig på att tillintetgöra vårt gamla felaktiga tankesystem och den andra halvan kommer att få oss att återta kunskapen om Självet som vi trodde vi förlorat.

Det heliga Självet som är en förlängning av Gud.

Att veta att vi är en förlängning av Guds Kärlek kommer att förändra våra liv.

Vad är detta Själv?

Det är fullständigt konsekvent, det känner sin Skapare och Hans Kärlek och vet att vi är alla förenade med vår Fader.

Fullständigt konsekvent i tanke, ord och gärning.

Om jag är kärlek hur kan jag då gå i försvar?

Om jag är kärlek vad annat kan jag göra än att vara bland Guds tjänare?