Hur mycket tid och villighet är jag beredd att satsa på att öva och praktisera ACIM?

Om jag vill ha resultat måste jag följa kursens program!

Allting är blott en aspekt av Gud.

Accepterar jag detta faktum?

Lever jag som ett uttryck av Guds Kärlek?

Jag försöker. Jag ger aldrig upp.

Jag litar på Gud och jag vet att om jag glömmer eller tvivlar eller snubblar skall Gud resa mig upp och föra mig in på rätt väg.