Denna lektion är svår!

Jag tycker inte att jag försvarar mig.

Men jag förstår att det finns en rädsla inom mig som jag projicerar ut genom att försvara mig.

”Du åstadkommer det du försvarar dig emot, och genom att försvara dig emot det blir det verkligt och oundvikligt. Lägg ner dina vapen, för endast då varseblir du att det är falskt.”

Om jag lyckas med att lägga ner mina vapen ser jag en ny värld med nya ögon.

Jag ser på samma människor, men där jag tidigare såg fara ser jag Kristi ansikte och Guds Kärlek.

Mitt hjärta fylls med kärlek och glädje.