Att leva av nåd betyder att leva med full medvetenhet om Kärlekens Närvaro här i världen.

Att helt enkelt leva i den verkliga världen.

Vår uppgift här i världen är att till våra medmänniskor föra en reflektion av Himlen.

Den får vi i det heliga ögonblicket tillsammans med Gud när vi ber om nåd och öppnar våra sinnen för att ta emot nåden av Gud.

I all ödmjukhet accepterar jag min roll som räddare av världen.

Jag ser att vi alla är ett.

Jag räddar världen genom att ändra mitt sätt att se på världen.

Ty det är där världen är, i mitt sinne.

Förlåtelse är nyckeln till lycka.

Jag ber den Helige Ande lära mig förlåta.

Förlåtelsen ger mig en försmak av hur det är att leva av nåd.