Jag frågar: Vem går med mig?

Jag svarar: Gud går med mig i fullkomlig helighet. Jag lyser upp världen, jag lyser upp mitt sinne och alla andra sinnen som Gud skapade som ett med mig.

Dagens lektion ber oss att ställa denna fråga och sedan svara – tusen gånger.

Jag behöver dessa repetitioner för att komma ihåg vem jag är och vem du är.

Jag behöver komma ihåg att vi alla är ett med Gud.

Jag behöver komma ihåg att Gud är helig och så är vi.