Jag slappnar av och låter den Helige Ande tala till mig.

Rösten som talar för Gud och som alltid finns inom mig.

Jag rensar mitt sinne, tömmer det, tonar in på tankarna jag delar med Gud.

Jag tar emot budskapet om Guds Kärlek som vi alla delar och sänder min kärlek till Honom.

Mitt rätta sinne kommunicerar alltid med Gud, antingen jag är medveten om det eller ej.

Jag behöver bara välja och vilja och vips är det här.

Jag låter kärleken flöda genom mig och ger den till alla andra.

Ingenting kan hindra mig från att uppleva det heliga ögonblicket.