Ingen tänker tankar i mitt sinne förutom jag själv och Gud.

Mitt ego har byggt upp ett försvarssystem mot sanningen.

ACIM – A Course in Miracles – hjälper mig att tillintetgöra dessa försvar genom att jag blir medveten om dem, dömer ut dem som galna och släpper dem.

”Mitt sinne innehåller endast det som jag tänker med Gud” – Jag låter endast denna tanke sysselsätta mig och tar bort resten.

Jag släpper det förgångna och låter mig födas på nytt varje dag tillsammans med dig.