Guds tanke – det är denna tanke som skapade oss och gjorde oss till medskapare med Gud Själv.

Våra sinnen är som Hans, skapar som Han genom att vi sträcker ut Hans tanke till alla våra systrar och bröder.

Gud skapade oss och vi utökar Hans Tanke genom att ge den till våra systrar och bröder.

Vi tar emot Guds Ord och ger det vidare.

Kärleken skapade oss, vi är kärlek, vi älskar och älskas.

”Att skapa är att älska. Kärleken utsträcker sig utåt helt enkelt därför att den inte kan hållas tillbaka.” T7.I.3:3-4