Att mitt sinne endast innehåller det som jag tänker med Gud är ett faktum. Det representerar sanningen om Vad vi är och Vad vår Fader är.

När vi tänker utan Gud tänker vi inte alls.

Vårt sinne är blankt, sanningen är blockerad.

Att inse detta är första steget mot sant seende.

”Var bara stilla. Du kommer inte att behöva någon annan regel än denna för att låta dagens övning lyfta dig över världens tänkande, och frigöra ditt sanna seende från kroppens ögon. Var bara stilla och lyssna.” Lektion 125.9:1-3