Förlåtelse inkluderar igenkännandet av att det är vi själva som lagt alla förväntningar på världen.

Ingenting i den här världen kan göra oss lyckliga eller tillfredsställa oss.

Jag förlåter världen för det jag trodde den var.

Jag släpper det förgångna och lever i Nuet och ser på det utan fördömande.

Vi föds alla på nytt i Nuet och är alla fullkomliga och skapade av Gud.