Låt mig se att Himlen är det enda jag vill ha.

Djupt inom mig menar jag dessa ord.

Valet står mellan sanningen och det som existerar – och skenbilder av sanningen.

Men det är ju inget val.

Det är bara i denna världen, som är en illusion, som jag kan välja. Det är bara i denna världen som det finns motsatser.

Skapelsen känner inga motsatser, vi är alla att, skapade av Gud.

Detta är sanningen, verkligheten.

I drömmen, tiden, i dualiteten måste vi göra ett val mellan illusion och verklighet.

Tiden existerar endast för detta val.

Vi ombeds välja Himlen i stället för helvetet.